Activa't! a la teva mida

Activitat: "Activat! a la teva mida" porta a l’alumne a realitzar activitat física per tal de fomentar hàbits saludables.

Lloc: l’alumne/a pot escollir aquell centre que vulgui ser "Centre col·laborador del Servei d’Esports de la URL" per tal d’afavorir l’assistència de l’alumne/a per a realitzar activitat física i que s’ajusti a les seves necessitats horàries i de proximitat (més aprop de casa, de la seva facultat o de la feina).

Requisits per a ser centre col·laborador:

  • Certificar amb un document l’assistència de l’alumne/a inscrit al seu centre, especificant el nombre d’hores així com el primer dia d’entrada i l’últim dia de sortida.
  • Signar i segellar el document que l’alumne ha de presentar al Servei d’esport: formulari centre col·laborador

Funcionament i creditatge: per assolir el certificat de creditatge, l’alumne/a ha d’assistir al centre escollit un mínim de 25 vegades en un període de 90 dies consecutius. A més, ha de realitzar una memòria (més informació) que haurà d’enviar, en format PDF, com a molt tard l'1 de juny a esports@url.edu.

El creditatge màxim per a aquesta activitat serà d’1 crèdit ECTS (per cada 25 hores d’activitat, en 90 dies) fins un màxim de 6 crèdits ECTS per grau.

Durada i inici de l'activitat: la durada de l’activitat és de 90 dies (màxim) a partir de la data que s’hagi realitzat la inscripció.

Termini d'inscripcions: de l’1 de setembre de 2018 fins a l’1 de març de 2019.

Inscripció definitiva: per tal que la inscripció sigui vàlida, l’alumne/a ha de lliurar al Rectorat de la URL (c. Claravall, 1-3. Barcelona) el document de centre col·laborador i abonar 45 euros.Institucions col·laboradores

Universitat Ramon Llull  Servei d'Esports URL
Claravall 1-3. 08022 Barcelona (mapa)
Tel. 93 602 22 24-00 | esports@url.edu
esports.url.edu
  Admin