Lligues universitàries de Barcelona


Activitat
Competició per als alumnes de tots els centres de la URL amb opció a creditatge.
Forma un equip amb els teus companys i competiu amb altres alumnes universitaris en la modalitat esportiva que escolliu!!
Tota la informació sobre les lligues 2017-2018 a www.lliguesuniversitaries.com.

Lloc
UB Esports (Av. Diagonal, 695. Barcelona)

Funcionament del creditatge
L'alumne ha de participar a les lligues universitàries de Barcelona en la modalitat esportiva, individual o d'equip, que esculli. Un cop feta la inscripció haurà d’enviar un email a esports@url.edu demanant la convalidació de l’activitat pel creditatge i presentar la memòria individual, tal com s'indica en l'apartat de crèdits. El creditatge màxim per a aquesta activitat serà d'1 crèdit ECTS.

Durada i inici de l’activitat
La durada de l’activitat és d'1 o 2 semestres

Inscripcions
www.lliguesuniversitaries.com

Convalidació del creditatge
El preu del crèdit serà de 144 euros, quantitat que s'haurà de descomptar del preu abonat a l’activitat. Tot i que en els esports d’equip el preu és per equip i no individual, dividirem el cost de l’equip pels alumnes inscrits en aquest equip per tal de extreure el preu individual. Per exemple: si el preu d’equip és de 800 euros i l'equip té 10 alumnes, es dividiran els 800 euros per 10 alumnes (preu per alumne = 80 euros). Per tant, la convalidació de creditatge serà 144 euros del preu del crèdit menys 80 euros de l’activitat. L'estudiant haurà d’abonar al Servei d’esports de la URL 64 euros per convalidar aquest crèdit.

Institucions col·laboradores

Universitat Ramon Llull  Servei d'Esports URL
Claravall 1-3. 08022 Barcelona (mapa)
Tel. 93 602 22 24-00 | esports@url.edu
esports.url.edu
  Admin